Developer for test Natasha

Developer for test Natasha